KRUCENIGMOJ

PALAVRAS CRUZADAS

Jen krucenigmoj, kies dosieroj estas elŝuteblaj tutsenpage.

As palavras cruzadas poderão ser descarregadas gratuitamente.

La dosiero de ĉiu krucenigmo estas liverata sub la formo de bildo ".bmp" zipigita. Post la elŝuto, malzipigu kaj malfermu la dosieron en iu ajn grafik-programo aŭ eĉ en "Word", kaj printu ĝin.

O arquivo de cada palavra cruzada é fornecido sob a forma de figura ".bmp" compactada. Após fazer download, faça a descompactação e abra o arquivo em qualquer programa gráfico, ou mesmo em editores de textos como o Word., e imprima-o.

Ni konsilas forviŝi la malzipigitan dosieron post kiam vi printis ĝin, kaj konservi nur la zipigitan formon (.zip), ĉar la malzipigita dosiero (.bmp) estas granda.

Aconselhamos a deletar o arquivo descompactado após a impressão do mesmo, e conservar apenas a forma compactada (.zip) porque o arquivo descompactado (.bmp) é grande.

Ni elektis la formaton ".bmp" por ebligi pli bonan printkvaliton, kio ne estus ebla sub la formato ".jpg". Ni oferas tri tipojn de krucenigmoj:

Optamos pelo formato ".bmp" para possibilitar uma melhor qualidade de impressão, o que não seria possivel no formato ".jpg". Oferecemos três tipos de palavras cruzadas:

Esperanto > Esperanto
Esperanto > Portugala
Portugala > Esperanto
Esperanto > Itala
Itala > Esperanto
Esperanto > Franca
Franca > Esperanto
Esperanto > Hispana
Hispana > Esperanto
Esperanto > Angla
Angla > Esperanto
Esperanto > Germana
Germana > Esperanto

Faru vian elekton!

Esperanto > Esperanto
Português > Esperanto
Esperanto > Português
Esperanto > Italiano
Italiano > Esperanto
Esperanto > Francês
Francês > Esperanto
Esperanto > Espanhol
Espanhol > Esperanto
Esperanto > Inglês
Inglês > Esperanto
Esperanto > Alemão
Alemão > Esperanto

Faça sua escolha!

  

 

MODELO DE KRUCENIGMOJ

MODELO DE PALAVRAS CRUZADAS

 

 

Rimarko:

Tiu ĉi estas nur provaĵo. La reala printita grandeco korespondas al paperfolio A4.

Nota:

Esta é apenas uma amostra. O tamanho real impresso corresponde à uma folha de papel A4.