KARAOKEO


KARAOKÊ


La celo de nia Karaokeo estas la disvastigo kaj studo de la Internacia Lingvo Esperanto. Ili apartenas al ĉiuj esperantistoj, kaj neniu povas iel ajn ricevi pagon por ili.


O objetivo do nosso Karaokê é a divulgação e o estudo do Idioma Internacional Esperanto. Eles pertencem à todos os esperantistas e ninguém pode, de maneira alguma, receber pagamento por eles.


Se iu midi/kar/st3 dosiero vundas rajtojn, bonvolu informi, kaj ni tuj forigos ĝin.


Se algum arquivo midi/kar/st3 ferir direitos, por favor informar, e nós o removeremos imediatamente.


Informoj pri eblaj korektoj, aldonoj, aŭtoreco de muzikaĵoj, ktp, estas bonvenaj.


Informações sobre possíveis correções, acréscimos, autoria das músicas, etc., são benvindas.

 

 


KIEL ELŜUTI


COMO FAZER DOWNLOAD


Por elŝuti karaokeon, alklaku la rilatan ligilon KAR aŭ ST3, laŭ la formato postulata de via karaoke-programo. Poste malzipigu la dosieron al la koncerna dosierujo de via karaoke-programo.


Para fazer download de karaokê, clique sobre o link KAR ou ST3 conforme o formato requerido pelo seu programa de karaokê. Posteriormente descompacte o arquivo na pasta concernente ao seu programa de karaokê.


Informoj pri karaoke-programoj kaj formatoj troviĝas sur la paĝo

"Karaoke-programoj".


Informações sobre os programas de karaokê e formatos encontram-se na página
"Programas de Karaokê".


Pere de la ligilo "TXT" vi povas antaŭvidi la kantotekston sendepende de la karaoke-programo.


Através do link "TXT" você poderá visualizar a letra da música, independentemente do programa de karaokê.

 

 


TIPAROJ


FONTES


TRE GRAVA:
Por vidi la supersignitajn literojn de Esperanto en karaoke-programo estas necesa almenaŭ unu LATIN-3 tiparo (tiuj, kiuj enhavas la indikojn Eo, SudEuro aŭ SE).


IMPORTANTE:
Para ver as letras acentuadas do Esperanto em programas de karaokê é necessário  possuir instalada em seu computador pelo menos uma fonte do tipo LATIN-3 (aquelas que contém a indicação Eo, SudEuro ou SE).


Tial ni rekomendas ekhavi karaoke-programon, kiu oferas la eblecon elekti tiparon.. Ene de la opcioj de via
karaoke-programo elektu unu LATIN-3 tiparon laŭvole.


Por iso recomendamos obter um programa de karaokê que ofereça a possibilidade de escolher a fonte. Nas opções de seu programa de karaokê escolha uma fonte LATIN-3.


Ĉiaokaze, ni disponigas  por elŝuto la tiparon Verdana Eo.


Em todo caso,  disponibilizamos para download a fonte Verdana Eo.

 

 


TEKSTO DE RADIO VERDA
PRI KARAOKEO EN ESPERANTO

 


TEXTO DA RADIO VERDA
SOBRE KARAOKÊ EM ESPERANTO


Maldekstran allklakon por legi kaj aŭdi
aŭ dekstran alklakon por elŝuti


Clique esquerdo para ler e ouvir
ou clique direito para download

 

 


VIA PARTOPRENO


SUA PARTICIPAÇÃO


Ni kalkulas je via kunlaboro por sendi kantotekstojn en Esperanto, por ke ni povu  karaokeigi tiujn muzikaĵojn kaj disponigi ilin al ĉiuj samideanoj interesataj pri muziko.


Contamos com a sua colaboração para que nos enviem letras de músicas em Esperanto para que possamos fazer o karaokê das mesmas e disponibilizá-las aos esperantistas interessados em música.


Nia adreso estas: anlulosan@hotmail.com.br

Nosso endereço é anlulosan@hotmail.com.br


Ni esperas, ke nia laboro taŭgos por via amuzo kaj ankaŭ por lernado de la internacia lingvo.


Esperamos  que o nosso trabalho sirva para o seu entretenimento e também para o estudo do idioma internacional.

Antonio Luís Lourenço dos Santos

 

 

Elŝuti Karaokeon   ***   Download de Karaokê

 

 


shopify
analytics ecommerce